top of page

WIE IK BEN

Via Melius Healthcare Informatics help ik uiteenlopende zorgpartijen bij de ontwikkeling van digitale autonomie. Ik help organisaties bij het zelfstandig vertalen van hun visie en strategie naar duurzame ICT-architectuur, en met het inrichten van sterke teams voor digitale transformatie. Ik help digitale leiders in de zorg met het continu ontwikkelen van kennis en vaardigheid om hun leidende rol te kunnen blijven spelen. 

De Melius Healthcare Informatics website, publicaties en blog zijn bedoeld om mijn kennis en ervaring op het snijvlak van zorg en ICT te delen met het veld. Ik geloof dat de zorg gebaat is bij meer kennis en autonomie op het gebied van ICT en digitale transformatie. Digitale autonomie is een belangrijke voorwaarde voor digitale transformatie. 

Ik heb een passie voor eenvoud en elegantie. Voor onverwachte partnerships en voor wonderlijke combinaties van kennis en technieken uit verschillende werelden. 

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan zorginnovatie en me in te zetten voor projecten die blijvende waarde toevoegen.  Ik heb een uitdagende en soms wat confronterende stijl maar ben altijd gericht op stimuleren van excellentie en samenwerking. Ik ben allergisch voor hypes, heilige gralen, vastgeroeste patronen en ongeïnformeerde standpunten.   

Lees verder onder de afbeelding

Een korte geschiedenis 

Ik werk sinds de jaren 90 in verschillende rollen binnen de Nederlandse zorg-ICT. Ik heb het geluk gehad een bijdrage te mogen leveren aan diverse innovatieve en toonaangevende projecten in uiteenlopende samenwerkingen.  

Als consultant kom ik al vroeg in aanraking met uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit en toegankelijkheid van (legacy) systemen in de zorg. Mijn grootste uitdaging als software engineer was ongetwijfeld de ontwikkeling van een op OpenEHR gebaseerd onafhankelijk EPD. Interoperabiliteit by design was en is het belangrijkste uitgangspunt achter OpenEHR en een leidend principe in mijn verdere werk. 

Vanuit ChipSoft zette ik in 2009 experimenten op rond de inzet van Personal Health Records (Microsoft HealthVault) in de Nederlandse zorg. Samen met partners als Microsoft, Deloitte, de Friesland Zorgverzekeraar, het Westfriesgasthuis en het Tjongerschans ziekenhuis, ontwikkelden we concepten die nu kunnen worden teruggevonden in het MedMij initiatief en de Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO). Bij ChipSoft pionierde ik samen met het UMCU aan online en realtime toegang tot gegevens door patiënten, ook voor kinderen en hun ouders.  

Als manager Research & Development bij ChipSoft ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een API platform voor de zorg (Zorgplatform) en voor de mobiele-, zelfservice- en online toepassingen van ChipSoft. Samenwerking met zorgaanbieders, leveranciers en andere stakeholders is kenmerkend voor mijn aanpak.  

Als spreker op congressen ga ik in op de rol die ICT kan spelen als drijvende kracht achter zorgvernieuwing, Onderwerpen die mijn bijzondere aandacht hebben zijn netwerkzorg en zorg thuis / zorg op afstand.  Interoperabiliteit is daarbij een steeds terugkerend thema. 

In 2021 besluit ik, na 16 jaar werkzaam te zijn geweest voor ChipSoft, dat het tijd is voor een nieuw perspectief. Vanuit Melius Health Informatics richt ik mij nog steeds op dezelfde thema’s op het snijvlak van zorg en ICT. Nu echter niet langer uitsluitend vanuit het perspectief van productontwikkeling maar met een breder doel; het versterken van digitale autonomie van zorgpartijen. 

bottom of page