top of page

Digitale autonomie

Continue ICT-innovatie moet worden ingebouwd in DNA van de organisatie en vraagt om een hoge mate van digitale autonomie. Melius Health Informatics helpt bij het ontwikkelen van digitale autonomie door: 

  • Ontwikkeling van digitaal leiderschap. 

  • Ontwikkeling van instrumenten en methodieken ten behoeve van continue innovatie. 

  • Ontwikkeling en borging van kennis.

Concreet bieden we de volgende diensten:

  • Kennisdeling (open source) via blogs en whitepapers

  • Workshops voor het ontwikkelen van en organisatie-eigen instrumentarium en innovatiemethodiek

  • Masterclasses, met name gericht op kennisvergaring

  • Coaching en inspiratiesessies, met name gericht op het creëren van digitaal leiderschap

  • Inrichting en begeleiding van innovatieteams

Alle diensten zijn gericht op de 'empowerment' van mensen en organisaties. 

Melius Healthcare Informatics haalt voor het thema digitale autonomie inspiratie uit:

bottom of page