top of page

DIENSTEN

ICT raakt steeds dieper verweven met het verlenen van zorg. Dat is ook logisch want de informatiedichtheid van zorg is enorm en neemt nog steeds sterk toe. Voor zorgaanbieders, betalers, patiënten, zorgverleners en andere zorgpartijen biedt ICT kansen om beter in te spelen op snel veranderende verwachtingen van zorg 

   

Toch realiseren de meeste zorgpartijen  te weinig waarde uit investeringen in ICT. ICT-organisaties zijn overbelast van alleen al het beheer van bestaande systemen. Systemen worden vaak als star en daarmee beperkend voor innovatie ervaren.  ICT-investeringen en projecten zijn vaak onvoldoende onderling afgestemd en onvoldoende afgestemd op de strategie van de organisatie. Een ICT-landschap groeit organisch en is door sterke verwevenheid moeilijk aanpasbaar. ICT-afdelingen worden als bureaucratisch en belemmerend ervaren in plaats van als faciliterend en enthousiasmerend.  

 

Het continu benutten van de snel groeiende mogelijkheden van ICT, tot diep in het hart van de zorg,  vraagt om een hoge mate van digitale autonomie van organisaties. ICT is niet langer ondersteunend aan zorg maar raakt steeds meer verweven met zorg. Zij is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling maar steeds meer de verantwoordelijkheid van iedereen, omdat de grens tussen zorg en ICT steeds minder scherp wordt. Waar ICT-specialisten nu proberen de zorg te begrijpen om oplossingen te ontwikkelen, zal de zorg steeds meer van ICT moeten begrijpen om te innoveren en waarde te creëren.  

Melius Health Informatics richt zich op opinievorming en kennisdeling. Hiervoor zullen met regelmaat blogs en whitepapers op deze website worden geplaatst. Per medio 2021 levert MHI diensten leveren op het terrein van de digitale autonomie en enterprise architectuur. Actuele projecten zijn te vinden op de 'nieuws en projecten' pagina.

Continue ICT-innovatie moet worden ingebouwd in DNA van de organisatie en vraagt om een hoge mate van digitale autonomie.

Melius Health Informatics helpt bij het ontwikkelen van digitale autonomie door: 

  • Ontwikkeling van digitaal leiderschap

  • ​Ontwikkeling van instrumenten en methodieken t.b.v. continue innovatie 

  • Ontwikkeling en borging van kennis

Zonder duidelijke architectuurvisie en architectuurplanning kan innovatie leiden tot gefragmenteerde of juist te sterk verweven ICT-landschap. Beide zullen de wendbaarheid van het ICT-landschap beperken en daarmee op termijn innovatie juist remmen.

 

Melius Healthcare Informatics helpt zorgpartijen en samenwerkingsverbanden  bij:

 

  • Ontwikkelen van een architectuurvisie

  • Plannen en waarborgen van een geïntegreerd maar wendbaar ICT-landschap

  • Identificeren van risico's en mitigaties van (voorgenomen) wijzigingen in het ICT-landschap

  • Technisch advies

bottom of page