top of page

NIEUWS  &  PROJECTEN

1 juli 2021

MHI als opinieplatform: nu ook voor gastbloggers

MHI host vanaf nu ook blogs van opiniemakers en bewezen experts op het gebied van digitale transformatie van zorg.
 
Andries Hamster trapt af en biedt een privacy-vriendelijk alternatief voor centrale registratie van toestemming door MITZ. Andries is medeoprichter van Forcare en zet zich vanaf het begin van zijn  carrière met veel kennis en enthousiasme in voor interoperabiliteit in de zorg. Hij weet als geen ander hoe internationale standaarden een antwoord bieden op het toestemmingsvraagstuk.

24 juni 2021

Inspiratiesessie gegevensuitwisseling voor Groene Hart ziekenhuis

D&A Medical Group helpt het Groene Hart ziekenhuis met het ontwikkelen van een digitale strategie. Melius Health Informatics verzorgde in dat kader een inspiratiesessie gegevensuitwisseling.

Het centrale thema van de sessie is hoe subsidieregelingen zoals VIPP5 kunnen worden gebruikt om digitale transformatie van zorg te versnellen. We kijken voorbij de doelstellingen van VIPP5 en leren hoe Indiana Jones, Tesla en Design Thinking  kunnen helpen bij het opstellen van een strategische projectportfolio. We leren complexiteit van gegevensuitwisseling inschatten en verminderen en we leren hoe in sommige situaties beter alternatieven kunnen worden ingezet.

Dank aan D&A Medical Group en het Groene Hart Ziekenhuis voor de leuke sessie en een mooi vervolg van jullie strategie traject gewenst!

17 juni 2021

Masterclass gegevensuitwisseling D&A medical group

MHI verzorgt een interactieve masterclass Gegevensuitwisseling voor D&A medical group. Met 20 consultants en businessleads wordt samen kritisch gekeken naar de toepassing van gegevensuitwisseling in de zorg.

17 juni 2021

Gastcollege TU/e Clinical Informatics

MHI verzorgt samen met Godfried Bogaerts van BeterDichtbij een gastcollege aan de TU Eindhoven over het onderwerp 'digitale transformatie van zorg'.

1 juni 2021

Luscii: visie op digitale zorg-ecosystemen

CIO’s van zorginstellingen realiseren zich dat de ontwikkelingen richting netwerkzorg en richting zorg op de juiste plaats zullen leiden tot een andere inrichting van het zorg-ICT landschap. De nadruk zal minder liggen op grote centrale ‘one size fits all’ systemen, maar steeds meer op de ontwikkeling van een ecosysteem van toepassingen dat innovatie en transformatie stimuleert. CIO’s vragen zich echter wel af hoe een dergelijk ecosysteem er uit zal gaan zien en, daarmee samenhangend, welke keuzes zij moeten maken ten aanzien van de inrichting van hun ICT en de aanschaf van systemen voor eHealth. MHI ondersteunt Luscii in de periode juni - september 2021 bij het scherp definiëren van het zorg-ecosysteem en de positie van Luscii daarin.

15 mei 2021

ZorgDomein: advisering technologie strategie

Vanaf medio mei tot eind december ondersteunt MHI ZorgDomein in het aanscherpen van de technologische strategie. Ook wordt aandacht gegeven aan het door ontwikkelen van het ZorgDomein Partner-ecosysteem en de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingen onderzocht.

bottom of page