top of page

Enterprise architectuur

Zonder duidelijke architectuurvisie en architectuurplanning kan innovatie leiden tot gefragmenteerde of juist te sterk verweven ICT. Beide zullen de wendbaarheid van ICT-landschap beperken en daarmee op termijn innovatie remmen.

 

Melius Healthcare Informatics helpt zorgpartijen en samenwerkingsverbanden  bij:

  • Ontwikkelen van een architectuurvisie

  • Plannen en waarborgen van een geïntegreerd maar wendbaar ICT-landschap

  • Identificeren van risico's en mitigaties van (voorgenomen) wijzigingen in het ICT-landschap

  • Technisch advies

Concreet bieden we de volgende diensten:

  • Kennisdeling (open source) via blogs en whitepapers

  • Adviestrajecten en risico- en impactanalyses

  • Workshops voor de ontwikkeling van een architectuurvisie en ICT-architectuur planning

  • Ondersteuning van innovatieteams  vanuit enterprise architectuur perspectief en zorg-ICT perspectief

  • Ondersteuning van ICT teams bij de beschrijving en modellering van het huidige en gewenste ICT-landschap

  • Masterclasses gericht op specifieke (zorg-) ICT thema's zoals gegevensuitwisseling, wendbaarheid van ICT-architectuur en privacy-by-design

Melius Health Informatics haalt voor het thema enterprise architectuur inspiratie uit:

bottom of page