top of page

Melius Health Informatics

Melius Health Informatics helpt zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere zorgpartijen met digitale autonomie. Onze missie is om zorgpartijen te helpen met het zelfstandig ontwikkelen en toepassen van kennis, instrumenten en methodiek ten behoeve van continue ICT-innovatie.  Wij helpen zorgpartijen bij het zelfstandig opzetten van een toekomstbestendig en wendbaar ICT-landschap en het opbouwen van sterke zelflerende ICT-innovatieteams.

Waarom is dat nodig?

ICT raakt steeds dieper verweven met het verlenen van zorg.  Dat is ook logisch want de informatiedichtheid van zorg is enorm en neemt nog steeds sterk toe. Voor zorgaanbieders, betalers, patiënten, zorgverleners en andere zorgpartijen biedt ICT kansen om beter in te spelen op snel veranderende verwachtingen van zorg. Een paar voorbeelden:

 • Zorg op de juiste plek
  Zorg wordt steeds meer in een netwerk verleend en waar mogelijk in de thuissituatie. ICT helpt bij de vereiste realtime communicatie en bij de verwerking van grote hoeveelheden veelvormige gegevens.
   

 • Kennismanagement
  Zorg wordt steeds kennisintensiever. ICT helpt bij het ontwikkelen van nieuwe kennis, de vertaling van kennis in richtlijnen en het toepassen van (nieuwe) kennis in de praktijk van zorg. Vormen van artificiële intelligentie maar ook platformen voor kennisdeling spelen een belangrijke rol in de zorg van de nabije toekomst.
   

 • Gepersonaliseerde zorg
  Diagnostiek en behandeling wordt steeds meer gepersonaliseerd. Ook dat vraagt om het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden veelvormige gegevens. Gegevens die in toenemende mate worden gegenereerd door de patiënt of cliënt zelf, door zorgpartners of door mantelzorgers.
   

 • Patiënt als partner
  Langzaam maar zeker wordt zorg meer consumentgericht. Zorgconsumenten maken bewustere keuzes, ondersteund door gepersonaliseerde informatie afkomstig uit diverse bronnen. Zelf-service wordt steeds vaker de norm. ICT helpt bij slimme aggregatie van gegevens en gepersonaliseerd advies. Zij biedt steeds meer kanalen voor zelfservice, zoals chatbots en mobiele toepassingen.
   

 • Optimale inzet van capaciteit
  Door vergaande specialisatie en spreiding neemt de complexiteit van het zorgproces steeds verder toe. Logistieke optimalisatie vraagt om het realtime bijsturen van processen en werkzaamheden op basis van actuele informatie vanuit de gehele zorgketen. Strategische keuzes en afspraken met zorgverzekeraars vragen om stuurinformatie met voorspellende kwaliteit. De inzet van ‘zelflerende’ en ‘voorspellende’ algoritmen voor capaciteitsmanagement is noodzakelijk en de input is steeds vaker afkomstig van buiten de eigen organisatie.

Het continu benutten van de snel groeiende mogelijkheden van ICT, tot diep in het hart van de zorg,  vraagt om een hoge mate van digitale autonomie van organisaties. ICT is niet langer ondersteunend aan zorg maar raakt steeds meer verweven met zorg. Zij is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling maar steeds meer de verantwoordelijkheid van de hele organisatie, omdat de grens tussen zorg en ICT steeds minder scherp wordt. Waar ICT-specialisten nu proberen de zorg te begrijpen om oplossingen te ontwikkelen, zal de zorg steeds meer van ICT moeten begrijpen om te innoveren en waarde te creëren. 

bottom of page