Gastblog Andries Hamster: Het MITZ alternatief

Een gastblog van Andries Hamster


Over Andries

Vanaf het begin van zijn professionele carrière staat het woord “interoperabiliteit” centraal voor Andries Hamster. Als softwareontwikkelaar deed hij mee aan eerste IHE connectathons en sindsdien zet hij zich in voor de toepassing en adoptie van “IHE Integration Profiles”. Als mede-oprichter van Forcare stond hij aan de wieg van eerste XDS-netwerken in binnen- en buitenland. Binnen het Europese epSOS programma werkte Andries vanuit IHE Europe mee aan de “cross-border exchange” van patiënt- en medicatiesamenvattingen. Binnen Nederland was hij actief betrokken bij het IHE-Lab/eLab programma. Meer recent heeft Andries namens Philips het COVID-19 Portaal uitgerold en vorm gegeven aan het op nationale schaal koppelen van bestaande XDS-netwerken.


Het alternatief voor centraal geregistreerde toestemming.

Het vraagstuk hoe de toestemming van een patiënt voor toegang tot, en uitwisselen van zijn zorginformatie moet worden geregistreerd kent een lange historie in Nederland. De tijd dat dit het exclusieve domein van de zorgprofessional was ligt alweer een tijd achter ons met als gevolg dat de bekende WGBO niet meer toereikend is voor alle vormen en middelen waarmee zorginformatie kan worden uitgewisseld.


#terugindetijd

De opkomst van landelijke en regionale “zorginformatienetwerken” heeft in de afgelopen jaren geleid tot een intensieve discussie over hoe het beroepsgeheim en bevoegdheid van de zorgprofessional kan worden verenigd met de wens en wettelijk “zelfbeschikkingsrecht” van de burger/patiënt voor zover het zijn zorginformatie betreft. Deze discussies hebben een ruim aanbod aan inzichten, afspraken, convenanten en wetgeving opgeleverd. Zonder limitatief te zijn noem ik de “push” versus “pull” discussie, de EGiZ gedragscode, het XDS convenant, het AORTA convenant, en de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg die onderdeel is van de Wabvpz (ook bekend geworden als Gespecificeerde ToeStemming).


Waar de Wabvpz het sluitstuk had moeten zijn van alle discussies, afspraken en convenanten die tot dat moment in omloop waren bleek na de invoering op 1