top of page

Aansluiten op MedMij vraagt om veel regie van zorgaanbieders

Bijgewerkt op: 1 jul. 2021

De koppeling tussen het eigen EPD en het MedMij netwerk heeft veel weg van schieten op een bewegend doel. Het gestaag groeiende aantal MedMij gegevensdiensten leidt tot steeds meer complexe koppelingen met het EPD. Te snelle keuzes kunnen tot onverwachte kosten en toekomstige functionele beperkingen leiden.


Om zorginformatie uit te wisselen tussen een PGO van de patiënt en het EPD van de zorgaanbieder, zijn er binnen het MedMij Afsprakenstelsel afspraken gemaakt over taal en techniek. ‘Afspraken over taal’ worden gemaakt binnen de verschillende MedMij gegevensdiensten. Iedere gegevensdienst bevat een beschrijving van welke informatie wordt uitgewisseld, welke formaten worden gebruikt en hoe de interactie verloopt. Voorbeelden van interactie zijn bijvoorbeeld ‘bevragen vanuit het PGO’ of ‘klaarzetten vanuit het EPD’. Het aantal MedMij gegevensdiensten groeit gestaag. Naast het opvragen van zorginformatie uit het EPD van zorgaanbieders, zijn bijvoorbeeld gegevensdiensten ontwikkeld voor het beschikbaar stellen van thuismetingen vanuit het PGO en het beantwoorden van vragenlijsten in het PGO.


Om deze gegevensdiensten te kunnen laten werken is een koppelvlak nodig tussen het EPD en het MedMij netwerk. Dit koppelvlak wordt een MedMij DienstVerlener ZorgAanbieder genoemd, of kortweg DVZA. Naast de ‘afspraken over taal’ bevat het MedMij Afsprakenstelsel ‘afspraken over techniek’, bijvoorbeeld technische afspraken over de werking van de DVZA. De DVZA voldoet aan de technische afspraken en levert één of meerdere gegevensdiensten aan het MedMij netwerk.


Veel zorgaanbieders denken op dit moment na over de aanschaf van een DVZA. Zij kunnen daarbij doorgaans kiezen uit een aantal oplossingsrichtingen:

  • Sommige EPD-leveranciers leveren de DVZA als onderdeel van hun EPD oplossing.

  • Een groeiend aantal leveranciers levert een DVZA onafhankelijk van een EPD.

  • Sommige EPD-leveranciers leveren geen eigen DVZA maar werken nauw samen met een onafhankelijke DVZA-leverancier

Bij het kiezen van een oplossingsrichting is het van belang dat zorgaanbieders zich realiseren dat de DVZA gekoppeld moet worden met het eigen EPD. En die koppeling van het EPD met de DVZA heeft veel weg van schieten op een bewegend doel. Immers, steeds wanneer nieuwe MedMij gegevensdiensten worden ontwikkeld kan dat leiden tot nieuwe (potentieel kostbare) koppelingen tussen de DVZA en het EPD. De koppeling tussen het EPD en de DVZA is daarnaast ook geen onderdeel van het MedMij afsprakenstelsel en is dus niet gestandaardiseerd.Koppelingen tussen DVZA en EPD zijn niet gestandaardiseerd binnen het MedMij afsprakenstelsel.

Ongeacht de oplossingsrichting is het voor zorgaanbieders daarom van groot belang om met alle betrokken leveranciers toekomstbestendige afspraken te maken over de koppeling tussen het EPD en de DVZA. Dat voorkomt onverwachte kosten of belemmeringen wanneer de zorgaanbieder in de toekomst nieuwe MedMij gegevensdiensten aan wil bieden.


Lees mijn white paper ‘De zin en onzin van open standaarden in de zorg’ voor meer achtergronden over dit onderwerp.

436 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page